Witaj, Gościu O nas | Kontakt | Mapa
Wortal Forum PHPEdia.pl Planeta Kubek IRC Przetestuj się!

AJAX - porządkowanie aplikacji

Przykład w stylu Google Suggest z HTML_AJAX

Pora na nieco bardziej zaawansowany przykład: pole podpowiedzi podobne do mechanizmu Google Suggest (http://www.google.com/webhp?complete=1&hl=en), ale służące do wyszukiwania pakietów PEAR (patrz też Ramka Wzorzec AJAX Suggest).HTML_AJAX pozwala zarządzać interakcją klienta z serwerem w kilku prostych wierszach kodu. Jak widać na Listingu 4, klasa obsługująca stronę PHP jest dość prosta. Dla potrzeb przykładu korzystamy z tablicy zawierającej możliwe hasła wyszukiwania, choć w rzeczywistej aplikacji byłyby one prawdopodobnie pobierane z bazy danych. Lista wyszukiwania wymaga tylko jednej metody getString(), która porównuje przekazany ciąg znaków z kolejnymi pozycjami tablicy. Pasujące elementy są następnie kopiowane do tablicy wyników, która jest ostatecznie zwracana.Teraz uruchamiamy serwer usługi (Listing 5). W tym przykładzie skorzystamy z klasy AutoServer, która rozszerza podstawową klasę serwera i dodaje metodę inicjalizacyjną dla każdej klasy. Pozwala to zarządzać eksportem kilku klas PHP za pomocą jednego serwera - wystarczy ustawić wartość zmiennej $initMethods na true i nadać metodom inicjalizacyjnym nazwy w postaci initNazwaKlasy, co dla naszej klasy oznacza utworzenie metody initSuggest(). Wykorzystanie klasy AutoServer w tak prostym przykładzie to oczywiście strzelanie z armaty do muchy, ale pokazuje ciekawe możliwości biblioteki HTML_AJAX, które mogą się bardzo przydać w większych projektach.I to by było na tyle po stronie PHP. Jeśli nasza metoda działa poprawnie i nie generuje żadnych błędów, to nie musimy jej więcej zmieniać i możemy się zająć implementacją po stronie klienta. Rzut oka na Listing 6. pokazuje, że zaczynamy od dołączenia JavaScriptu dla serwera:

<script type='text/javascript'
 src='auto_server.php?client=
 all&stub=suggest'></script>

Następnie tworzymy kod obsługi żądania w postaci metody do_suggest() oraz funkcję zwrotną do wyświetlania wyników, a na koniec tworzymy nową instancję zdalnej wyszukiwarki AJAX. Reszta kodu to prostu formularz z jednym polem tekstowym i elementem <div> do wyświetlania wyników. Dodanie do pola tekstowego obsługi zdarzenia onkeyup="do_suggest(); return false;" powoduje wywołanie funkcji do_suggest() po każdym zwolnieniu klawisza (zdarzenie onkeypress byłoby obsługiwane zbyt wcześnie).

Jak to działa?

Każda zmiana wartości pola tekstowego powoduje wywołanie funkcji do_suggest(), która z kolei wywołuje metodę remoteSuggest.getstring() javascriptowej klasy HTML_AJAX. Ta komunikuje się z serwerem, który odsyła tablicę pasujących podpowiedzi przekazywaną następnie funkcji zwrotnej, która kończy cały proces dokonując niezbędnych zmian w strukturze dokumentu i wyświetlając podpowiedzi w ramach elementu <div>.

W ten sposób mamy już działający, choć nie najpiękniejszy przykład. Po pierwsze, funkcja autouzupełniania przeglądarki w tym przypadku tylko przeszkadza. Możemy ją jednak łatwo wyłączyć dodając do pola tekstowego atrybut autocomplete="off". Po drugie, sposób wyświetlania podpowiedzi pozostawia bardzo wiele do życzenia. Spróbujmy więc ulepszyć funkcję zwrotną - Listing 7. przedstawia poprawiony kod.

Po usunięciu poprzedniej zawartości elementu resultDiv, wyświetlającego wyniki, opakowujemy każdy wynik w osobny znacznik <span> dla uzyskania lepszej kontroli nad formatowaniem, po czym w pętli for dodajemy kolejne wyniki do warstwy resultDiv. Etap opakowania wykonujemy wywołując metody JavaScriptu document.createElement("span") i appendChild(). Dla zwiększenia czytelności przydałoby się jeszcze nieco stylu (Listing 8). Najważniejszy jest tu wpis powodujący wyświetlanie podpowiedzi jedna pod drugą zamiast w jednym wierszu:

#suggestions span {
 display: block;
}

Warstwa wyników powinna początkowo być ukryta, więc w pliku CSS podajemy dla niej atrybut display: none, który po otrzymaniu wyników przełączamy na wartość block w ramach metody zwrotnej:

resultDiv.style.display='block';
if (!resultSet)
 resultDiv.style.display='none';

Dodatkowe sprawdzenie zapobiega wyświetleniu warstwy, gdy serwer nie zwróci żadnych podpowiedzi.Pora dodać do wyników nieco interakcji - na razie tylko widzimy podpowiedzi, ale nie możemy wybierać pozycji z listy. Efekt wybierania osiągniemy dodając obsługę zdarzeń do elementu <span> każdego wyniku:

result.onmouseover = highlight;
result.onmouseout = unHighlight;
result.onmousedown = selectEntry;

Spowoduje to dodanie funkcji JavaScript do każdego zdefiniowanego zdarzenia. Działanie funkcji highlight() i unHighlight() polega po prostu na zmianie klasy CSS elementu <span>:

function highlight (){
 this.className='highlight';
}

Klasa CSS highlight wygląda tak:

.highlight {
 background-color: 0000ff;
 color: fff;
}

Minimalna wersja naszej wyszukiwarki powinna obsługiwać zastąpienie zawartości pola tekstowego podpowiedzią klikniętą przez użytkownika. Pole ma identyfikator string, więc podmiana jego treści jest prosta:

function selectEntry () {
 document.getElementById('string')
  .value = this.innerHTML;
}

Rysunek 3. Serwer podpowiedzi w akcji

Wzorzec AJAX Suggest

Listing 4. Klasa implementująca serwer podpowiedzi (plik suggest.class.php)

class suggest {
  function suggest() {
   require_once 'pear_array.php';
   $this->strings = $aPear;
  }
  function getString($input='') {
   if ($input == '') return '';
   $input = strtolower($input);
   $suggestStrings=array();
   foreach ($this->strings as $string) {
     if (strpos(strtolower($string),$input) === 0) {
      $suggestStrings[] = $string;
     }
   }
   return $suggestStrings;
  }
}

Listing 5. Serwer podpowiedzi w HTML_AJAX (plik auto_server.php)

session_start();
require_once 'HTML/AJAX/Server.php';
class AutoServer extends HTML_AJAX_Server {
  // Ustawienie tego znacznika jest konieczne, by korzystać z metod inicjalizacyjnych
  var $initMethods = true;
  // Metody inicjalizacyjne dla klasy podpowiedzi
  function initSuggest() {
   require_once 'suggest.class.php';
     $suggest = new suggest();
     $this->registerClass($suggest);
  }
}
$server = new AutoServer();
$server->handleRequest();

Listing 6. Prosty klient podpowiedzi

<html>
<head>
 <title>HTML_AJAX Suggest</title>
 <script type='text/javascript'
  src='auto_server.php?client=all&stub=suggest'></script>
 <script>
  function do_suggest() {
   remoteSuggest.getstring(document.getElementById('string').value);
  }
  // Stworzenie tablicy asocjacyjnej do składowania metod zwrotnych
  var suggestCallback = {
   getstring: function(result) {
     document.getElementById('suggestions').innerHTML = result;
   }
  }
  // Utworzenie obiektu zdalnego. Jego nazwa jest odwzorowana małymi literami, gdyż w nazwach klas i funkcji PHP4 wielkość liter nie jest rozpoznawana. Rejestrując każdą klasę na serwerze można przywrócić rozróżnianie wielkości liter.
  var remoteSuggest = new suggest(suggestCallback);
 </script>
</head>
<body>
 <div>
  Podaj nazwę pakietu PEAR:
  <input type="text" name="string" id="string" size="20" onkeyup="
   do_suggest(); return false;">
  <input type="button" name="check" value="Podpowiedz..." onclick="do_suggest();
   return false;">
 </div>
 <div id="suggestions">&nbsp;</div>
</body>
</html>

Listing 7. Ulepszona metoda zwrotna

var suggestCallback = {
  getstring: function(resultSet) {
   var resultDiv = document.getElementById('suggestions');
   resultDiv.innerHTML = '';
   for(var f=0; f<resultSet.length; ++f){
     var result=document.createElement("span");
     result.innerHTML = resultSet[f];
     resultDiv.appendChild(result);
   }
  }
}

Listing 8. Style CSS dla klienta podpowiedzi

* {
 padding: 0;
 margin: 0;
 font-family : Arial, sans-serif;
}
#suggestions {
 max-height: 200px;
 width : 306px;
 border: 1px solid #000;
 overflow : auto;
 margin-top : -1px;
 float : left;
}
#string {
 width : 300px;
 font-size : 13px;
 padding-left : 4px;
}
#suggestions span {
 display: block;
}

Listing 9. Ostateczna wersja klienta podpowiedzi

<html>
<head>
 <title>Podpowiedzi HTML_AJAX</title>
 <link rel="StyleSheet" type="text/css" href="suggest3.css" />
 <script type='text/javascript'
  src='auto_server.php?client=all&stub=suggest'></script>
 <script>
  var string = '';
  var oldstring = '';
  var timeout= 1000; /* czas w ms między sprawdzeniami - dobrą wartością jest 250 */
  function do_suggest() {
   string = document.getElementById('string').value;
   if (string != oldstring) {
     /* Przy pustym polu nie wysyłaj żądania... */
     if (string) {
      remoteSuggest.getstring(string);
     }
     /* ... tylko ukryj warstwę */
     else {
      document.getElementById('suggestions').style.display = 'none';
     }
     oldstring = string;
   }
   window.setTimeout('do_suggest()', timeout);
  }
  // Stworzenie tablicy asocjacyjnej do składowania metod zwrotnych
  var suggestCallback = {
   getstring: function(resultSet) {
     var resultDiv = document.getElementById('suggestions');
     resultDiv.innerHTML = '';
     resultDiv.style.display = 'block';
     if (!resultSet) resultDiv.style.display = 'none';
     else{
      for(var f=0; f<resultSet.length; ++f){
        var result=document.createElement("span");
        result.innerHTML = resultSet[f];
        result.onmouseover = highlight;
        result.onmouseout = unHighlight;
        result.onmousedown = selectEntry;
        resultDiv.appendChild(result);
      }
     }
   }
  }
  // Utworzenie obiektu zdalnego
  var remoteSuggest = new suggest(suggestCallback);
  // Funkcje obsługi interakcji
  function highlight (){ this.className = 'highlight'; }
  function unHighlight () { this.className = ''; }
  function selectEntry () {
   document.getElementById('string').value = this.innerHTML;
  }
  </script>
</head>
<body onload="do_suggest()">
 <h1>HTML_AJAX Example: Suggest</h1>
 <p>Uwaga: czas między sprawdzeniami jest ustawiony na 1000ms dla celów demonstracyjnych. W praktyce lepiej korzystać z wartości rzędu 350ms.</p>
 <div id="error"></div>
 Podaj nazwę pakietu PEAR:
 <form method="get" id="suggest">
  <input type="text" name="string" id="string" size="20" autocomplete="off">
  <input type="button" name="check" value="Podpowiedz..." onkeyup="do_suggest();
   return false;">
  <div id="suggestions">&nbsp;</div>
 </form>
</body>
</html>
Informacje na podobny temat:
Wasze opinie
Wszystkie opinie użytkowników: (4)
przykłady
Niedziela 31 Maj 2009 6:27:19 pm - Tomplus

Szkoda że nie ma przykładowego zastosowania tych kodów... aby zobaczyć jak powinno działać.

AJAX...
Środa 28 Luty 2007 1:47:32 pm - pawelpaciorek <brak_at_maila.pl>

może jest tępy ale przeczytałem i nie bardzo wiem o co chodzi. Jeśli to ma być dla początkujących nie jasno napisane jak cholera, niektóre rzeczy biorą się z kosmosu i nie bardzo wiadomo co się z czym je :/
no chyba ze dla ludzi którzy są oblatania w temacie, to ja przepraszam...

przykład w stylu Suggests
Niedziela 03 Grudzień 2006 1:35:42 am - unseen <mj.keepitreal_at_gmail.com>

genralnie ok, poza literówką - w kodzie klienta jest getstring - a powinno być getString.

No i w sumie to mam problem z biblioteka HTML_Ajax, przy zabawie na plikach php jest ok, ale rpzy łączeniu się z bazą mysql poprzez PHP nie wygląda to już tak dobrze...

ubiegłego roku?
Poniedziałek 31 Lipiec 2006 2:52:15 pm - mroq <mroq_at_irc.pl>

"Na szczęście od ubiegłego roku istnieje rozwiązanie wielu z tych problemów."

Chyba trochę dłużej o ile mnie pamięć nie myli.

Mentax.pl    NQ.pl- serwery z dodatkiem świętego spokoju...   
O nas | Kontakt | Mapa serwisu
Copyright (c) 2003-2024 php.pl    Wszystkie prawa zastrzeżone    Powered by eZ publish Content Management System eZ publish Content Management System